top of page
DJI_0012 (2).jpg

Konsèy Konsiltatif

Misyon nou:

  • Pou kenbe enfòme sou eta a nan pwojè restorasyon an.

  • Pou gide planifikasyon pou travay restorasyon an ak kanpay finansman yo

  • Pou asire bon kominikasyon ak pawasyen yo, kontraktè yo, finansè yo, ak lòt pawas yo, biwo evèk la. ak youn ak lòt.

  • Pou monte yon kanpay kapital.

Komite 

  • Komite pou ranmase lajan

  • Komite Maketing

  • Komite sipèvizyon travay

Rapò Konsèy Konsiltatif

Kalandriye Konsèy Konsiltatif

bottom of page