top of page
DJI_0021 (2).jpg

Istwa Legliz Saint Mary

Istwa Legliz Saint Mary

Sosyete Ameriken pa t toujou akeyi imigran li yo.  Etranjman relatif ak povrete nouvo vini yo, ansanm ak diferans yo nan diskou, koutim, ak koulè po fè kèk moun sispèk ak rejte.   Pandan plizyè jenerasyon, sepandan, Legliz Katolik te kanpe ak imigran yo ak pou imigran yo.  Nou se te - e li kontinye ap - yon Legliz imigran. 

St Mary Parish enkòpore bèl istwa Katolik sa a.  Konstwi an 1845 pa travayè Ilandè ki fèk rive pou faktori Norwich yo, St. Mary se pi ansyen pawas Katolik nan lès Connecticut. -136bad5cf58d_ Legliz St. Mary byento vin tounen lakay li ak yon kote remakab akèy pou nouvo arive ki soti nan anpil lòt peyi.  Imigran Polonè te rive nan anpil kantite ke yo te bati pwòp pawas sè pa yo toupre St. Mary's, yon non ki apwopriye pou St Joseph. 

Jodi a, Legliz St. Mary se lakay moun ki pale Panyòl ki soti nan anpil peyi Amerik Latin ak Pòtoriko.  Norwich gen petèt pi gwo kominote ayisyen nan eta a, epi St. lakay espirityèl.  Chapel Sen Anton nou an ki gen 90 an ap selebre prezans moun ki pale Pòtigè ki soti Cape Verde, epi yo toujou ap rive._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfshed parishdion rezidan yo pou jenerasyon, gen travay espesyal pou fè St Mary yon kote pou akeyi.   Panyòl, Kreyòl Ayisyen, ak Angle se lang prensipal nan lavi pawas nou an ak adorasyon an.  Men nou ap bati sou yon fondasyon pawas nou an. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Nou akeyi ak selebre divèsite nou an, kreye nan li yon sèl kò nan Kris la.

Delè istorik Legliz Saint Mary

bottom of page