top of page

Plan Abònman Pwomès Mansyèl

Men kategori bay pou ede w fè pwomès ou. N ap chonje kado w la lè w enskri non w, non w, non yon manm fanmi, oswa non w yon moun ou renmen ki mouri nan yon liv kommemoratif ki pral parèt pèmanan nan Legliz St. Mary.

 • Alleluia Pledge

  139$
  Every month
  Total Three Years Pledge of $5,000
  Valid for 36 months
 • Saint Pledge

  111$
  Every month
  Total Three Years Pledge of $4,000
  Valid for 36 months
 • Mission Pledge

  83.35$
  Every month
  Total Three Years Pledge of $3,000
  Valid for 36 months
 • Faithful Pledge

  55.56$
  Every month
  Total Three Years Pledge of $2,000
  Valid for 36 months
 • Blessed Pledge

  27.79$
  Every month
  Total Three Years Pledge of $1,000
  Valid for 36 months
Make your own pledge

Let us know the amount and how frequently you wish to make your pledge payments by completing this form.
bottom of page