top of page

Plan Abònman Pwomès Anyèl

Men kategori bay pou ede w fè pwomès ou. N ap chonje kado w la lè w enskri non w, non w, non yon manm fanmi, oswa non w yon moun ou renmen ki mouri nan yon liv kommemoratif ki pral parèt pèmanan nan Legliz St. Mary.

 • Alleluia Pledge

  1,667$
  Every year
  Total Three Years Pledge of $5,000
  Valid for 3 years
 • Saint Pledge

  1,333$
  Every year
  Total Three Years Pledge of $4,000
  Valid for 3 years
 • Mission Pledge

  1,000$
  Every year
  Total Three Years Pledge of $3,000
  Valid for 3 years
 • Faithful Pledge

  667$
  Every year
  Total Three Years Pledge of $2,000
  Valid for 3 years
 • Blessed Pledge

  334$
  Every year
  Total Three Years Pledge of $1,000
  Valid for 3 years
Make your own pledge

Let us know the amount and how frequently you wish to make your pledge payments by completing this form.
bottom of page